Zakres ochrony

Ubezpieczenie obejmuje zawsze 4 Sekcje ubezpieczeniowe

 • Sekcję A: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnych z tytułu naruszenia prywatności (np. roszczenia osób trzecich w związku z ujawnieniem ich danych osobowych znajdujących się w systemie informatycznym Ubezpieczonego)
 • Sekcję B: kary administracyjne i koszty obrony w postępowaniach regulacyjnych w postępowaniach z tytułu naruszenia prywatności (np. postępowania prowadzone przez PUODO)
 • Sekcję C: koszty reakcji i zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego albo kradzieżą danych przez pracownika Ubezpieczonego)
 • Sekcję D: odpowiedzialność cywilna i koszty obrony w postępowaniach cywilnoprawnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji (np. roszczenia kontrahentów w związku z kradzieżą danych ich dotyczących z systemu informatycznego Ubezpieczonego)

Dla niektórych branż dodatkowo ochrona obejmuje

 • Sekcję E: odpowiedzialność multimedialną (tj. odpowiedzialność za publikacje np. w mediach społecznościowych, stronach internetowych itp.)
 • Sekcję F: pokrycie kosztów i wymuszonych płatności w związku z atakiem hakerskim

W przypadku gdy Ubezpieczony posiada Plan Zachowania Ciągłości Działania na wypadek Naruszenia bezpieczeństwa informacji tj. przykładowo włamania do sieci komputerowej Ubezpieczonego, awarii krytycznych dla działalności Ubezpieczonego systemów informatycznych itp. ubezpieczenie obejmuje także

 • Sekcję G: koszty odtworzenia danych i utracony zysk w związku z przestojem wywołanym przykładowo włamaniem do systemu informatycznego Ubezpieczonego.

Dostawcą ubezpieczenia jest firma LLOYD'S - najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie. Jego historia liczy ponad 300 lat, a siłę finansową potwierdzają wszystkie globalne agencje ratingowe.

Chcesz poznać wielkość składki dla Twojej placówki? Weslij nam na adres avek@avek.pl następujace dane:
- roczny przychód
- ilość rekordów ( pacjentów, pracowników)

Przykładowe składki ubezpieczenia


 • Roczny przychód: 500 000 PLN
 • Liczba rekordów (osób): 2 000
 • Suma ubezpieczenia: 500 000 PLN
 • Przykładowa składka roczna: 1 111 PLN*

 • Roczny przychód: 1 600 000 PLN
 • Liczba rekordów (osób): 1 000
 • Suma ubezpieczenia: 2 000 000 PLN
 • Przykładowa składka roczna: 1 793 PLN*

 • Roczny przychód: 5 000 000 PLN
 • Liczba rekordów (osób): 10 000
 • Suma ubezpieczenia: 2 000 000 PLN
 • Przykładowa składka roczna: 2 972 PLN*

* przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego