Zakres ochrony

  • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • świadczenie na wypadek inwalidztwa
  • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW
  • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy)

Limity

  • Do 10 milionów złotych
  • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia.

Zalety

  • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity.
  • Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby które dawały objawy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, a także choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia w związku z wykonywaniem zawodu.
  • Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Chcesz poznać wielkość skladki dla siebie? Z powodu tego, że do jej obliczenia potrzebnych jest więcej informacji a polisa jest przygotowywana według indywidualnych potrzeb klienta wyslij nam maila na adres avek@avek.pl a skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.